Nieuwe Privacywetgeving BELANGRIJK

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 

 

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de gehele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

 

Naar aanleiding van de nieuwe wetgeving AVG heeft de Flakkeese Dart Federatie enkele acties ondernomen. Er is onder andere een privacy statement opgesteld. In deze privacy statement wordt aangegeven hoe de Flakkeese Dart Federatie persoonsgegevens verzamelt en op welke wijze deze gegevens worden gebruikt. Het privacy statement is inzichtelijk op de website via  www.flakkeedarts.nl (Diversen => AVG => Privacy Statement).

 

Verder wijzen we u nog op de website met uitgebreide informatie over deze nieuwe wet: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg

« Terug